Pwy ydym

Pwy ydym ni?

Mae’r Gynghrair Gerddoriaeth Siambr yn cynnwys rhwydwaith o sefydliadau sy’n cynnal digwyddiadau ac yn hyrwyddo gweithgareddau cerddoriaeth siambr ar draws Cymru.

Mae’r aelodau presennol yn cynnwys Ensemble Cymru, Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, Opera Cenedlaethol, Pontio (Bangor), Venue Cymru a Chanolfan Gerdd William Mathias.

Mae’r aelodaeth yn agored i unrhyw un sy’n hyrwyddo cerddoriaeth siambr yng Nghymru a’r gororau.