Digwyddiad Lansio 2017

Arddangos a chyhoeddi’r Diwrnod Cenedlaethol Cerddoriaeth Siambr cyntaf, Cymru 2018

Gwahoddir hyrwyddwyr cerddoriaeth siambr o bob rhan o Gymru a’r gororau i ymuno â hyrwyddwyr cerddoriaeth siambr y rhanbarth ar stondin yng Ngŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru ddydd Gwener, 29 Medi 2017, rhwng 10am a 12:30pm yng Nghadeirlan Llanelwy.

Bydd y digwyddiad yn gyfle gwych i

  • Wahodd eich cynulleidfaoedd a chefnogwyr ffyddlon ac i ddiolch iddynt am eich cefnogi chi a’ch sefydliad dros y blynyddoedd,
  • Rhwydweithio â hyrwyddwyr cerddoriaeth siambr;
  • Cyfarfod â chynulleidfaoedd newydd a darpar gefnogwyr a hyrwyddo eich tymor nesaf; a
  • Dysgu am sut y gallwch chi a’ch sefydliad elwa o’r Diwrnod Cerddoriaeth Siambr Cenedlaethol cyntaf Cymru yn 2018.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno,

Cyfarwyddwyr artistig

Ann Atkinson (Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru)

Peryn Clement-Evans (Ensemble Cymru)

Cofrestru fel arddangoswr

Nifer cyfyngedig o fyrddau a lleoedd arddangos sydd ar gael a chânt eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Nid oes unrhyw socedi trydan felly os oes gennych offer trydanol bydd raid iddynt fod yn rhai y gellir eu defnyddio gyda batri.

Bydd croeso i arddangoswyr ddod â thaflenni, allbrintiau, baneri a ffurflenni cofrestru i hyrwyddo eich cyngherddau am y tymor nesaf ac annog pobl i ymuno â’r rhestr bostio.

Cofrestrwch eich diddordeb yn cynnwys enw’r sefydliad, enw cyswllt a manylion cyswllt gyda Caroline Thomas ar caroline@nwimf.com